Rond Kaap Koru

Persoonlijke groeikracht
Hoe gaat het met u? Durft u te zeggen dat u uw eigen potentieel volledig gebruikt? Uw kwaliteiten volledig tot hun recht komen?    Dat alles naar wens verloopt en u geen beperkingen voelt in uw zijn? U elke ochtend met plezier aan de dag begint? Alles soepel loopt op uw werk en binnen uw gezin? Kortom: dat alles naar wens verloopt en u geen beperkingen voelt in uw Zijn?  Als u ‘ja’ zegt hoort u  bij de gouden uitzonderingen. En wij weten uit eigen ervaring dat die er zijn. Mensen die volledig in hun kracht staan. Levend vanuit hun hart, genietend van het leven.

Groeikracht in uw bedrijf
Hoe loopt het? Durft u te zeggen dat uw onderneming het goed voor elkaar heeft? Dat alles op rolletjes loop? Er geen tijd, moeite en geld gemorst wordt?  De logistiek, uw inkoop en de feitelijke organisatie van uw onderneming optimaal is? Als u ‘ja’ zegt hoort u bij de gouden uitzonderingen. En wij weten uit eigen ervaring dat ze bestaan, bedrijven die het onderste uit de kan halen zonder het deksel op hun neus te krijgen.

Anders kijken                                                                                                                    Als u aarzelt bij het beantwoorden van bovenstaande vragen, of misschien wel eerlijk bent tegen uzelf met uw ‘nee’, dagen wij u uit om eens bij ons aan te kloppen. Om eens open en eerlijk te praten. Dat kost u niets en u zit daarna aan niets en niemand vast. Dat eerste gesprek zal u waarschijnlijk iets heel belangrijks opleveren. Wij openen namelijk uw ogen, of nee, wij laten u anders kijken naar uw eigen processen, naar uw eigen organisatie, naar uw dagelijkse gang van zaken. Maken helder dat het beter kan. Plezieriger, Effectiever. Efficiënter. En voor organisaties winstgevender.  Vertellen u hoe het beter kan en begeleiden u in dat proces. Dat is ons werk.

Wakker worden                                                                                                               Ja, dat is een proces waar u en ik doorheen moeten. Een proces zonder verstorende turbulentie. Gebaseerd op bestaande technieken en systemen, bestaand denken en vooral van bestaande kwaliteiten en capaciteiten van u of uw mensen. We gaan samen op zoek naar de rode draad om al die bestaande mogelijkheden en potenties wakker te schudden. Te activeren, aan te vullen, op te poetsen en ze op de meest efficiënte manier aan elkaar te verbinden zodat uw dagelijks leven of het resultaat van uw onderneming verbetert.

Verbluffend resultaat
Het resultaat is in het algemeen verbluffend.
Voor u: meer energie en plezier in uw dagelijkse bezigheden en relaties met anderen. Een beter gebruik van uw potentieel en kwaliteiten. Op de bladzijde persoonlijke groei kunt u ontdekken hoe wij u kunnen helpen.
Of voor uw organisatie: soepel lopende inkoop- en logistieke processen, efficiëntere productie, een stevigere supply chain, betere samenwerking en werksfeer, betere winstpositie voor uw organisatie. En het belangrijkste: een hechtere relatie met uw klanten en leveranciers. Op de bladzijde organisatiegroei kunt u ontdekken of wij ook uw organisatie kunnen helpen.


Achtergrond Kaap Koru
Kaap Koru is een netwerk van gekwalificeerde begeleiders die op een bijzondere manier invulling geven aan de begeleiding van uw groei. Begeleiders die elkaar aanvullen en het zo mogelijk maken u te begeleiden in het overwinnen van datgene wat u nu remt. Overwinnen van de beperkingen die u klein houden. Juist dat te brengen wat u nu nodig heeft. We brengen u terug naar uw kracht en uw kwaliteiten zodat u steeds voller kunt genieten van de mooie mens die u bent. Niet meer en niet minder! Tot de tijd rijp is voor uw volgende groeistap.

Het ronden van een kaap staat symbool voor het bereiken van een onbekende wereld. Een wereld vol nieuwe mogelijkheden. Koru is het Maori symbool van groei. Samen vormen ze Kaap Koru. De plek waar vorm wordt gegeven aan uw groei.

Kaap Koru, for your growth and wellbeing
Groei van u zelf,
Groei van uw relatie,
Groei van uw team, uw organisatie,
Groei van samenwerking in uw organisatie, met uw klanten en leveranciers. Ze gaan hand in hand, versterken elkaar.

Als u vrij kunt beschikken over al uw kwaliteiten en potentieel, dan kunnen uw mogelijkheden en resultaten verbluffend zijn!